نرم افزار رستوران و فست فود زیتون نسخه 1

نرم افزار رستوران و فست فود زیتون نسخه 1
امکان معرفی کاربران مختلف و کنترل دقيق دسترسی به قسمتهای مختلف نرم افزار
امکان معرفی میز ، تخت ، آلاچیق و درج آنها در فروش
امکان معرفی چاپگرهای مختلف در ایستگاه های مختلف و سایزهای مختلف
امکان معرفی توضیحات برای غذا و درج آنها در فاکتور فروش وارسال به چاپگر آشپزخانه
امکان معرفی گروه کالا و زیر گروه کلا برای دسترسی سریعتر به کالا ها
امکان معرفی پیک و اختصاص آن به یک فاکتور فروش
امکان چاپ همزمان چند فيش با چند چاپگر در سایزهای مختلف
امکان تفکيک غذا های رستوران و ارسال هرکدام از آنها به چاپگر مخصوص در آن رستوران
امکان فروش برای سالن ، بیرون بر ، حضوری یا پیک
امکان تفکیک غذا و چاپ همزمان چند فيش با چند چاپگر در سایزهای مختلف
امکان سفارش میز باز یا فاکتور موقت برای سفارشهایی که تسویه آنها هنگام خروج مشتری میباشد
امکان سفارش تفکیکی سالن یا بیرون بر به همراه ثبت با چاپ یا بدون چاپ
امکان در یک یا چند توضیح برای سرآشپز برای سرو دقیقتر سفارش مشتری
امکان سفارش گیری سر میز با تبلت توسط گارسون و ارجاع سفارش به صندوق و چاپگرهای مربوطه
امکان پشتیبانی از کالر آیدی از 2 تا 32 خط بصورت همزمان و امکانات مختلف در همین زمینه
امکان درج لوگو توسط کاربر در فاکتور صندوق یا آشپزخانه
امکان مشاهده و ویرایش فاکتورهای صادر شده
امکان تعیین شروع و مدت زمان ساعات کاری مجموعه
امکان کار با سیسمهای لمسی ، پوزهای فروشگاهی و سایزهای مختلف مانیتور
گزارش گیریهای مختلف آماری از فروش و گردش کالا و …
امکان گزارش گیری از کالاهای ویرایش شده یا کالاهای حذف شده
امکان درج مالیات بر ارزش افزوده ، تخفیف ، سرویس و چاپ شدن یا نشدن آنها در فاکتور فروش
امکان سفارشی سازی نرم افزار برای استفاده در شرکتها و سازمانهای مختلف
گزارشات مربوط به اراده دارائی (اطلاعات موضوع ماده 169 ، بند ب دفاتر مشاغل ، بند ج )
رعایت تمامی استانداردهای سازمان دارائی و اتحادیه های اصناف